loading content..

Yabancılara Konut Satışı 2019'da Yüzde 86 Arttı

blog
  Konut satış sayıları
House sale numbers
  Şubat 2018 February 2018   Şubat 2019 February 2019   Ocak-Şubat 2018
 January-February 2018
  Ocak-Şubat 2019
 January-February 2019
Toplam(1)Total(1)  1 729    3 321    3 471    6 489
               
İstanbul  604   1 440   1 149   2 801
Antalya  415    672    842   1 273
Ankara  70    196    141    378
Bursa  134    192    295    369
Yalova  84    138    174    300
Sakarya  44    80    95    215
Mersin  37    73    79    139
Samsun  37    64    73    142
Muğla  38    59    79    110
Trabzon  71    52    153    106
Diğer iller - Other provinces  195    355    391    656
TÜİK, Konut Satış İstatistikleri, Şubat 2019.              
TurkStat, House Sales Statistics, February 2019.              
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM).              
Source: General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC).              
(1) İllerin sıralanması 2019 Şubat ayına göre yapılmıştır.    
(1) Ranking of provinces are made according to February 2019.    

 

Canlı Destek